Description

Fresh mozzarella, fresh plum tomato, fresh basil, fresh spinach, sun-dried tomato, balsamic vinaigrette

Served with Potato Chips